• Polski
  • English14 kwietnia 2020

W gotowości do przewozu odpadów medycznych

Pol-Mare rozszerzyło zakres uprawnień w bazie BDO o możliwość przewozu odpadów medycznych.

Pol-Mare podsiada uprawnienia do przewozu odpadów różnego rodzaju. Teraz rozszerzyło zakres uprawnień w bazie BDO o możliwość przewożenia odpadów medycznych, których szczegółowy opis wraz z kodem znajduje się poniżej:

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki

18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania

18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 10 Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 82 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Dodatkowo Pol-Mare zyskało także uprawnienia do przewozu odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.