• Polski
  • English

Usługi portowe i przeładunki

Usługi portowe i przeładunkowe

Logistyka morska

Pol-Mare oferuje pełen zakres usług zarówno po stronie ładunku jak i środków transportu w portach morskich i rzecznych krajowych i zagranicznych, takich jak:

1. Przeładunki towarów w relacjach pośrednich i bezpośrednich:

– drobnica (general cargo)

– drobnica skonteneryzowana, spaletyzowana, zjednostkowana

– drobnica niebezpieczna IMO

ładunki ciężkie i ponadgabarytowe

– wszelkiego rodzaju pojazdy kołowe i gąsienicowe

– suche i płynne ładunki masowe

Powyższe przeładunki wykonujemy metodami konwencjonalnymi (LO-LO), jak również metodą Ro-Ro.

Transport morski i śródlądowy

2. Dodatkowe usługi portowe:

– magazynowanie na placach otwartych, pod wiatami i w magazynach zamkniętych

– formowanie i rozformowywanie kontenerów

– mocowanie ładunków w kontenerach

– mocowanie ładunków na roll-trailerach

– przesuw ładunków ciężkich ze środka transportu pod zasięg urządzeń przeładunkowych (i odwrotnie) hydrauliczną metodą ślizgową

– nadzór nad przygotowaniem ładowni pod załadunek

– odbiór czystości i szczelności ładowni

– nadzór nad za/rozładunkiem

– mocowanie ładunków na statkach morskich, pontonach i barkach

– oszacowanie ewentualnych szkód ładunkowych

– pełna obsługa dokumentowa i celna

Obsługa agencyjna statków

3. Pełna obsługa statków:

– obsługa agencyjna w portach polskich

– on/off hire statków dla czarterów na czas

– ocena stanu technicznego statków przy kupnie i sprzedaży

– wycena statków

przeładunek ładunków ciężkichusługi portoweusługi przeładunkoweprzeładunek portowy

Certyfikaty